Şubemiz Yeni Dönem Çalışmalarına Başladı

10-Genel-KurulEğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube 10. Olağan Genel Kurulu, 4 Mart 2017 günü yapıldı ve aşağıda listelenen üyelerimiz kurullarda görev aldı.

Bir önceki dönem sorumluluk alan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Bize bıraktıkları mirası, sendikamızı büyüterek taşıyacağız.

Sendikamız, akademik ve idari personelin tümünün haklarını koruyan ve genişletmeye çalışan, bunun için demokratik mücadele yollarını var gücüyle kullanan, İzmir üniversitelerinde ve Kredi Yurtlar Kurumu’nda örgütlü en güçlü sendikadır. Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yıllardır yetkili sendikadır. Önümüzdeki dönem hedefimiz Ege Üniversitesinde de yetkiyi almaktır (şu an 2. büyük sendikayız). Böylece emekçilerin temsilcisi olarak, rektörlüklerle Kurum İdari Kurullarında toplu görüşmeler yapabilmekteyiz.

Yıllardır iş güvencesinin sağlanması, bilimsel ve laik eğitimin korunması, eğitimin ve sağlığın ticarileştirmesinin engellenmesi doğrultusunda mücadele eden tek sendikayız. Hatırlatmak isteriz ki; 4+4+4, GSS ve laiklik eylemlerinde başka hiçbir sendikayı alanlarda ve işyerlerinde görmediniz.

Sizlere yakın geçmişte elde ettiğimiz kazanımlardan ve mücadelemizden bazılarını hatırlatmak isteriz:

* Görevde yükseltme sınavlarının açılmasını sağladık ve sınava yönelik ücretsiz kurslar verdik.

* Mobbing konusunda duyarlılık yaratılmasını sağladık. Etkinlikler düzenledik.

* DEÜ’de ulaşım sorununun çözümüne katkı sağladık.

* Engelli kamu personelinin sorunlarını her ortamda dile getirdik.

* DEÜ’de yaptığımız boykot sayesinde yemek zamlarını geri aldırdık.

* Kadına yönelik şiddet ve taciz konularında her zaman tavrımızı ortaya koyduk. Toplantılar düzenledik.

* İhraç edilen üyelerimize sahip çıktık. İzmir Dayanışma Akademisini kurarak bilimi toplumla buluşturmayadevam ediyoruz.

* ÖYP’li ve 50-D’li araştırma görevlilerinin sorunlarına sahip çıktık, açtığımız davaları kazandık.

* Doçentlik yönetmeliğine karşı dava açtık.

* Her zaman laikliği savunduk. Bilimsel, laik ve demokratik bir eğitim için alanlarda ve işyerlerinde hep var olacağız.

* Darbelere de, OHAL’e de karşı olduk, olacağız. Demokratik bir Türkiye’ye baş koyduk.

Önümüzdeki bu zor dönemde de diyoruz ki;

 • İhraç edilen akademisyenlerle dayanışmak için,
 • Soruşturma, sürgün ve baskılara karşı,
 • Mobbing, taciz ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele etmek için,
 • Taşeronlaştırmaya son vermek için,
 • Sosyal ve ekonomik haklarımızı korumak ve geliştirmek için,
 • Ticari değil, hizmet temelli yeşil kampuslar için,
 • Akademik özgürlükler ve özerklik için,
 • OHAL ve KHK’lere karşı,
 • Demokratik bir cumhuriyeti kurmak için,
 • Laik, bilimsel ve demokratik bir eğitim için,
 • İnsan, toplum ve doğa yararına bir üniversite için,
 • Sendikamıza ve birbirimize sahip çıkmak için;

HEP BİRLİKTE DAYANIŞMA İLE BİR ARADA OLACAĞIZ.

Sevgi ve saygılarımızla.

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Yürütme Kurulu

Telefon: 0 232 4252670

E-posta: izmir3@egitimsen.org.tr

www.egitimsenizmir3.org

facebook.com/egitimsenizmir3

twitter.com/egitimsenizmir3

instagram.com/egitimsenizmir3

Yürütme Kurulu

Kıyasettin (Ulaş) Yasa – Yürütme Kurulu Başkanı – İYTE – 0555 451 8124

Erkin Başer – Şube Sekreteri – DEÜ İİBF – 0505 887 6316

Güzin Çolak – Mali Sekreter – Ege Üni. Eczacılık Fak. – 0536 740 7125

Özlem Öztürk – Örgütlenme Sekreteri – DEÜ YDYO – 0532 767 8592

Zehra Molla – Kadın Sekreteri – İYTE – 0531 521 1127

Şinasi Söbe – Hukuk Sekreteri – DEÜ SBE – 0505 818 3960

İlker Kalaycı – Eğitim Sekreteri – DEÜ Müh. Fak. – 0505 648 6249

Denetleme Kurulu 

 1. Emel Yuvayapan – DEÜ GSF
 2. Ahmet Aydın Arı – DEÜ İİBF
 3. Mehmet Özyiğit – DEÜ İİBF

Disiplin Kurulu

 1. Esin Çamlıbel – DEÜ İİBF
 2. Ümit Akıncı – DEÜ Fen Fak.
 3. Engin Gündüz – DEÜ Kütüphane