TÖB-DER tarihi

Kitaba bağlantıdan ulaşabilirsiniz, basılı halini işyeri temsilcilerimizden ve İzmir Kitap fuarı standımızdan edinebilirsiniz.

3 Eylül 1971’de Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın (TÖS) devamı olarak kurulan Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER), yüz yılı aşan mücadele tarihine sahip olan eğitim emekçileri mücadelesinde en önemli kilometre taşlarından biridir. Geçmişten bugüne süren örgütlenme ve mücadele geleneğinin sürdürücüsü, demokratik öğretmen hareketinin 1970’li yıllardaki en etkili ve güçlü temsilcisi olan TÖB-DER’in tarihi, mücadele içinde aktif olarak yer alan öğretmen İsmail Aydın tarafından kitaplaştırıldı. Yoğun bir emeğin ve çalışmanın ürünü olan “TÖB-DER Tarihi”, Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu’nun sunumuyla Eğitim Sen Yayınları’ndan çıktı

http://www.egitimsenizmir3.org/duyuru/sendikamiz-izmir-kitap-fuarinda/

http://egitimsen.org.tr/tob-der-tarihi/