Görevde Yükselme Sınavı 10. hafta kursumuzu gerçekleştirdik

Görevde Yükselme Sınavı dayanışma eğitimimiz 10. Haftasında. Az kaldı. Haftaya genel tekrar ve soru çözümü var.

10. haftamızda Araş. Gör. Adil Çamur, “Mal bildiriminde bulunması, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunu, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun” konusunu anlatırken, İç Denetçi Ferit Yüzer Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nu işledi.  Dayanışma Kursumuzun  11. ve son haftasinda. 30 Ekim’de gün boyu soru çözümü ve tekrar var.