“TÜRGEV” AFİŞLERİ KAMPÜSLERDEN KALDIRILSIN!

DEÜ yerleşkeleri reklam/ilan panolarına “TÜRGEV – Türkiye Gençlik ve Eğitime hizmet Vakfı” yurtlarının reklamlarının asılmış olduğunu görmekteyiz. Aynı afişlerin Ege Üniversitesi’nde de asıldığını görüyoruz.

İlgili vakfın gerek tüzel kişiliği gerekse kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri itibarıyla, defalarca toplum vicdanında mahkum olduğu hepimizin malumudur. Defalarca yolsuzluk iddiaları ile gündeme gelmiş olan vakfın, dini gericiliğin üniversite gençliği içerisindeki yayılmasının en büyük aktörlerinden birisi olduğunu da biliyoruz.

Yolsuzlukların, gericiliğin, “tek tip insan” ideolojisinin üniversitelerimizde yeri yoktur!

Rektörlüklere konu ile iligli talebimizi ilettik. Sizler de bireysel başvurularınızı Rektörlüklere yapabilirsiniz.   DEÜ OGEB:

http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=14757