Türkiye’ye Barış, Akademiye Özgürlük

TÜRKİYE’YE BARIŞ, AKADEMİYE ÖZGÜRLÜK!

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bir bildiriyle görüşlerini kamuoyuna sunan 2212 bilim insanlarına desteğimizi sunmak, düşünce ve ifade özgürlüğünün, barış ve demokrasinin bir kez daha altını çizmek için 25 Ocak 2016 Pazartesi günü Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde saat 15:00’de gerçekleştireceğimiz basın toplantısında sizleri de aramızda görmek isteriz.

KESK İzmir Şubeler Platformu
DİSK Ege Bölge Temsilciliği
TMMOB İzmir İi Koordinasyon Kurulu