Umut İhraç Edilemez!

Değerli Üyelerimiz, Dostlarımız,
Barış İmzacıları:
Aydın Arı, Ayşen Uysal, Cem Terzi, Dilek Karabulut, Emel Yuvayapan, Erkin Başer, Halil Resmi, Halis Ulaş, İzge Günal, Özer Yersüren, Serap Saritas ve Yeşim Edis 701 sayılı KHK ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nden ihraç edildiler.

İnsan, Toplum ve Doğa Yararına Üniversite Mücadelesinden İhraç Edilemezler!

Emek, Barış ve Demokrasi Mücadelesinden İhraç Edilemezler!

Yine Gelecekler, Güzelleştirecekler!