ÜNİVERSİTE İDARİ VE TEKNİK PERSONELİNİN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

-Akademik zam ve teşvik ödeneğinde yok sayılan yükseköğretim alanındaki tüm idari ve teknik personele “yükseköğretim tazminatı” ödenmelidir.

-Yükseköğretim alanındaki kurumlar her yıl nakil gönderme kontenjanı belirlemeli ve bu kontenjanlar şeffaf bir komisyon tarafından belirlenip değerlendirilerek personele nakil imkanı sağlanmalıdır.

-Geliştirme ödeneği adil bir şekilde akademik personel yanında idari personele de ödenmelidir.

-Yükseköğretim alanında “görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı” her yıl düzenli olarak, merkezi biçimde (illerde, bölgelerde) ve şeffaf biçimde yapılmalıdır.

-Yükseköğretim alanındaki idari kadrolar için şeflik statüsüne, teknik kadrolar içinse tekniker statüsüne kadar, kriterler sağlandığı taktirde sınavsız unvan değişikliğine gidilmelidir.

-Lisans diploması almış olan yardımcı hizmetler personeli, sınavsız bir şekilde Genel İdari Hizmetler Sınıfında ya da Teknik Hizmetler Sınıfında diploma unvanına uygun bir kadroya atanmalarıdır.

-Teknik Hizmetler sınıfına alınan ancak uygulama olarak henüz hayata geçirilemeyen ve mali hakları konusunda düzenleme yapılmayan “kütüphanecilerin” ek gösterge, özel hizmet tazminatı ve yan ödeme oranlarının değiştirilmesi ve muadili lisans mezunu ihtisas elemanları seviyesine çıkarılmalıdır.

-2547 sayılı yasanın 13 b/4 maddesinin kullanımı “yönerge” kapsamına alınmalıdır. Sürgün amacıyla kullanılan bu görevlendirmelerin önüne geçebilmek için ihtiyaç halinde ilgili personelin rızası kapsamında görevlendirme yapılmalıdır.

-Her işyerinde her çocuğa uygun kreş açılmalı.