13 Mart saldırısını kampüslerde protesto ettik

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sendika Temsilcilikleri olarak, 15 Mart tarihinde, Ankara patlaması ve savaş politikalarına karşı bir araya geldik.  Duyarlılığından dolayı katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Bir gün öncesinde de Ankara Saldırısını ve savaş politikalarını protesto etmek için  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne DEÜNİDER, SES, Türk Sağlık Sen, Genel Sağlık İş, Sağlık İşçileri Sendikası, TTB ve Eğitim Sen olarak açıklama yaptık.