16 Ocak’ta DEÜ Rektörlüğü Önündeyiz

2 YIL, 4 KOMİSYON, 12 FARKLI SORUŞTURMACI: YETER!
ARKADAŞLARIMIZI-HOCALARIMIZI GERİ İSTİYORUZ!
16 OCAK SALI 12.30’DA DEÜ REKTÖRLÜĞÜ ÖNÜNDEYİZ

Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğüne vekâleten atanan Prof. Dr. Erdal Çelik’in imzacı akademisyenlerin özlük haklarına ilişkin tasarrufları ve görevlendirdiği soruşturma komisyonu hukuksuzdur. Özlük haklarına saygı duyulmalı liyakat ilkeleri tüm personel için geçerli olmalıdır. Soruşturma komisyonu değiştirilmeli ve soruşturma sonlandırılmalıdır.

Komisyon üyesi Prof. Dr. Recep Kök, kamuoyuna “Vatansever Türk Aydınları Bildirisi” başlığıyla ilan edilen metnin imzacısıdır. 7 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin İzmir milletvekili adayıdır. İzmir Türk Ocaklarının eski başkanıdır. İmzacı akademisyenlerden biriyle geçmişte sıhrî hısımlık bağı bulunuyor. Ayrıca anabilim dalı başkanlığı sıfatıyla iki imzacının yeniden atanmaması için olumsuz görüş verdiği biliniyor.
Diğer üye Prof. Dr. Hikmet Konur da “Vatansever Türk Aydınları Bildirisi” imzacılarındandır. Bu iki üyenin ihsas-ı rey yapmış oldukları ortadadır. Soruşturmaya ilişkin görüşlerini geçmişte kamuoyuyla paylaşmışlardır.

Her iki komisyon üyesinin de soruşturmayı adil ve tarafsız yürütemeyeceğine ilişkin kuvvetli şüpheler mevcuttur.