22 Eylül’de YÖK önünde idik

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) çağrıcısı olduğu eylemde açığa alma ve ihraçlara son verilmesini ve bu kişilerin göreve iadesini, KHK ile yapılan ÖYP düzenlemesinin geri alınmasını ve herkese iş güvencesinin sağlanmasını talep ettiler.

Kamusal finansman, kurumsal özerklik, iş güvencesi, akademik özgürlükler ve üniversite bileşenlerinin yönetim ve denetim mekanizmalarında yer aldığı eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik özyönetim ilkelerine dayanan üniversite mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz.

Konu ile ilgili haberlere aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

Cumhuriyet haberi

Evrensel haberi

Genel Merkez haberi

Bianet haberi

Diken haberi

Sendika.org haberi