DEÜ ÖYP koordinatörlüğü görüşme raporu

DEÜ ÖYP koordinatörü Prof. Dr. Ayşe Okur ile 3 Nisan 2015 Cuma günü saat 15.30’da bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı öncesi ÖYP’li üyelerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde aşağıdaki başlıklar ile verebileceğimiz sorunlarımızı koordinatörlüğe ilettik. Görüşmemizin özetini ve ÖYP koordinatörümüzün verdiği bilgileri bu raporda bulabilirsiniz.

Sorunlarımız
1- ÖYP bütçelerinin gelmemesi, gelse dahi kullanımdaki zorluklar.
2- ÖYP bütçesinden kitap alındıktan sonra kitapların kullanım süresinin kısıtlı oluşu. Talebimiz, mümkünse alınan kitapların tamamenÖYP’lilerde kalması, mümkün değilse en azından doktora süresi bitinceye kadar ÖYP’lilerde kalması.
3- Bütçe aracılığı ile alınacak malzemelerin çok geç gelmesi ya da istenilen malzemelerin gelmemesi.
4- Yurt iç yevmiye miktarının az oluşu (gün başına 32 TL ve konaklama giderlerinin buna dahil olmaması)
5- Kongre vb. etkinliklere katılmada uzun bürokratik işlemler.
6- Bilimsel etkinliklere gidiş ve gelişlerde yurt içi uçak biletinin karşılanmayışı bunun yerine otobüs bileti parası verilişi.
7- Yurt içi/yurt dışı etkinliklerde, dönünce paranın çok geç yatması(6 ay boyunca parası yatmayanlar var).
8- Mümkünse kongre vb. etkinliklere katılımda ödemelerin önden yapılması.
9- ÖYP’lilerin BAP teklifi verememesi.
10- ÖYP’lilere bilgisayar ve ofis malzemesi DEÜ tarafından karşılanmaması.
11- Lojman ile ilgili sorunlar.
12- ÖYP’lilerin ara dönemde alınması ve lisansüstü programlarının buna göre hazırlanmayışından kaynaklanan mağduriyet.
13- DEÜ’deki ÖYP personelinin yeterli olmayışı.

ÖYP Kurum Koordinatörü, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi faaliyetlerinin Dokuz Eylül Üniversitesi adına yürütülmesinden sorumlu, Rektör tarafından görevlendirilen ve Rektöre karşı sorumlu kişidir. Bu anlamda koordinatörlüğün doğrudan çözebileceği, müdahale edebileceği sorunlar elbette sınırlıdır.
Sorunlarımızınönemli bir kısmını “ÖYP ödenekleri” merkezindegruplayabiliriz. Ödenek gelmemesi durumu bu gruptan ilkini teşkil ederken, ödeneklerin gelmesinin ardından yaşanan sorunlar diğer grubu teşkil edecektir.
Ödenek gelmemesi sorunu merkezi bir sorun olup (Maliye Bakanlığı, YÖK) bu konuda koordinatörlüğün yapabilecekleri oldukça sınırlıdır. ÖYP ödeneklerini takip etmek, gelmemiş olması durumunda ödeneklerin talep edilmesini sağlamak,  tüm üniversitelerin koordinatörlükleri ile yapılan merkezi toplantılarda sorunu dile getirmek yapılabilecekler arasındadır.
Ödeneğin gelmiş olması durumunda yaşadığımız sorunlar yukarıdaki maddelerden 1,9,11,12,13 hariç olanlarıdır. Bu sorunlara dair koordinatörlüğün yapabileceklerinin, ödenek ile gerçekleştirilen satın alma vb. ndeki bürokratik işlemleri hızlandırmak şeklinde olacağı belirtilmiştir. ÖYP koordinatörümüz, 3 ve 5. Maddelere dair, iki olan ÖYP çalışan sayısının üçe çıkarıldığı, işlemlerin hızlandırılması için gerekli tedbirlerin eldeki olanaklar dahilinde alınacağını belirtmiştir.
2. maddeye dair: ÖYP ödeneği ile satın alınan kitapların lisansüstü eğitim süreci boyunca ilgili öğrencide kalmasının son düzenlemeler ile söz konusu olamadığı, bunun yeniden düzenlenmesi için girişimlerde bulunulacağı belirtilmiştir. Bu girişim aynı zamanda  sendikamızca KİK görüşmelerinde de gerçekleştirilecektir.

4,5,6,7,8. Maddedeki sorunlara dair: Sorunlar ÖYP’lilere özgü sorunlar olmayıp tüm akademik personele dair bir sorunlardandır. Koordinatörlüğün belirttiği şekliyle bu süreçlerin de hızlandırılması çalışmaları devam etmektedir. 8. maddedeki önerimizin ÖYP dışındaki personele de uygulanmadığı belirtilmiş olup konunun ilgili birimlere iletilip görüş alınacağı belirtilmiştir.
9. maddede belirtilen sorun da tüm araştırma görevlilerine dair bir sorun olup, ÖYP’li olmayan doktoralı/doktorasız araştırma görevlileri de BAP proje teklifi verememektedir. Talebin ilgili birimlerden görüş alınarakyeniden değerlendirilebileceğibelirtilmiştir.
10. maddedeki talebin hayat bulması da ÖYP ödeneğinin gelmesi ile sınırlı olduğu bilgisi aktarılmıştır. Ödenek gelesiye kadar birimler geçici çözümler oluşturmaya çalışsa da, bu çözümler birimlerin olanakları ile sınırlıdır.
11. maddede belirtilen sorun konusunda daha ayrıntılı, somut sorunların ve taleplerin ortaya konacağı çalışma şubemiz tarafından yapılıp yeniden iletilecektir.
12. maddede belirtilen sorunun enstitülerle ilgili olduğu bilgisi aktarılmıştır.İlgili talep, çözüm önerilerimizle birlikte yeniden ele alınıp sendikamızca enstitülere iletilecektir.
13. maddedeki soruna dair, koordinatörlüğümüz ÖYP personel sayısının üçe çıkarıldığı, olanak olması durumundabu sayının daha da artırılacağı bilgisini iletmiştir.
ÖYP konusundaki mevzuatın sık sık değişmesi sonucunda çalışanlarda ve ÖYP’lilerde bazı noktalarda kafa karışıklığı olduğu konusu üzerine ÖYP’lilere yönelik kılavuz hazırlanması talebimiz de iletilmiştir. Koordinatörümüz bu konuda, ÖYP’lilerin bazı işlemlerini takip edebileceği bir internet ortamı hazırlık çalışmalarının devam ettiği, kılavuzun mevcut olduğu gerekirse görülen eksiklikler doğrultusunda yeniden düzenlenebileceği bilgisini aktarmıştır.

Söz konusu internet sayfasına

http://oyp.deu.edu.tr/

adresinden erişilebilir. Sayfa ile ilgili olarak aşağıdaki noktalar aktarılmıştır:

  • Sayfadan ÖYP uygulamaları hakkındaki bilgi ve formlara  ulaşabilir.
  •  ÖYP Web Sitesi Kullanıcı Erişimi için gerekenler, koordinatörlükçe e posta ile ÖYP araştırma görevlilerine iletilmiştir
  • Sayfaya kayıt olarak şifre ile ödenek durumu ve harcamaları görüntülenebilecektir
  • Sayfaya giriş yapılarak gerekiyorsa bilgiler güncellenmelidir.