Akademik teşvik konusundaki görüş ve önerilerimiz

“Özellikle araştırma görevlileri, yardımcı doçentler güvencesizlik altında ve dolayısıyla her an işsiz kalma tehdidi altında akademik çalışma yürütmeye çalışırken, üniversiteler taşeronlaşmaya mahkum edilmişken, idari ve teknik personel özlük ve sosyal hakları gasp edilip angarya işlere zorlanırken akademik teşvik adı altında getirilen ve performans denetiminin önünü açan bu değişiklikler, üniversitelerde esnek ve güvencesiz çalışmanın kurumsallaştırılmasının üstünü örtmekten başka bir anlama gelmemektedir. “

Genel Merkez’imizden yapılan açıklamaya buradan erişebilirsiniz.