DEÜ hastane emekçileri 1 Mayıs’a çağırıyor

Herkese Güvenceli İş Güvenli Gelecek İçin Yaşasın 1 Mayıs. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi emekçileri 1 Mayıs’a çağırıyor.

29 Nisan Cuma saat 12.15’te poliklinikler önünde toplanıp 12.30’da klinikler girişinde basın açıklaması yapacağız.
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sağlık İşçileri Sendikası ve Eğitim Sen)