4. Genel Meclis’imiz Ankara’da toplandı

 

Eğitim Sen 9. dönem 4. Genel Meclis’i 17-19 Nisan tarihleri rasında Ankara’daki sendika Genle Merkez’imizde toplandı. Tüzüğümüze göre Genel Merkez Genel Kurul’undan sonra sendikamızın merkezi anlamdaki en yetkili karar organı olan Genel MEclis’e katılan şube başkanları, önümüzdeki döneme dair kararları aldılar. Şubemizden Genel Meclis’e katılan şube başkanımız da, öncesinde hazırladığımız rapor doğrultusunda, önümüzdeki dönem sendikamızın yükseköğretim mücadele programına dair önerilerimizi sunarak ilgili kararların alınması için gerekli çalışmaları yürütmüştür.

http://www.egitimsen.org.tr/genel/bizden_detay.phpkod=23261#.VTZtP6zRWio