DEÜ senato ve yönetim kurul üyelerimize talebimizi yineledik

Boykotumuzun 6. gününde DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse’ye zamların geri alınması yönündeki talebimizi yeniden ilettik. Konunun yarın yeniden görüşüleceği sözünü aldık. Bunun üzerine aşağıdaki metinle, üniversitemiz  senatörleri ve yönetim kurull üyelerine çağrımızı yineledik…


Dokuz Eylül Üniversitesinin Değerli Senatörü, Yönetim Kurulu Üyesi,

Üniversitemizde 23 Şubat 2016’dan beri uygulanan yemek fiyatları konusunda Eğitim Sen İzmir 3 Şube olarak Rektörlüğe gönderdiğimiz yazıyı ve yapılan boykot ve tepkiler üzerine Genel Sekreterlik açıklamasına ilişkin diğer bir yazıyı ekte sizlerle paylaşıyoruz.

Özellikle ikinci yazıda belirttiğimiz gibi Üniversitemizde 70 bin öğrenci ve 7 bin personelin yalnızca çok küçük bir kısmı (%10 civarı) yemekhanelerden faydalanabiliyor.
Daha düşük ücret alan çalışanların yemek bedellerinin daha yüksek zamlanmasının ötesinde asıl meselenin üniversitemizin çalışanların ve öğrencilerin hakkı olan yemek hizmetini yerine getirememesi olduğunu düşünüyoruz.

Bu zamlar bu olumsuz tabloyu daha da kötüleştirmektedir. Zira gözlemlerimize göre iki haftadır günlük yemek yeme oranları üçte ikiden fazla düşmüş durumdadır.

Yine kreş fiyatları da Eylül’den sonra ikinci kez zamlandı. Maliye Bakanlığı’nın tarifesinin üç katından fazla bir bedel ödemek zorunda kalıyor üniversite emekçileri.

Yemekhane ve Kreş bedelleri mevzuat gereğince Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanmalıdır. Web sitemizde yayınlanan Yönetim Kurulu Toplantıları gündemlerinde yemekhane bedel artışlarını göremedik. Gündem dışı görüşüldü ise karar henüz yayınlanmadı.
Konunun Yönetim Kurulu’nda tekrar gündemleştirilmesini diliyoruz.
Saygılarımızla
Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Yükseköğretim ve KYK Şubesi Yürütme Kurulu