DEÜ Rektör adaylarına yemekhane zamları konusundaki görüşlerini sorduk

Yaklaşam DEÜ Rektörlük seçimleri öncesinde Rektör adaylıklarını açıklayan hocalarımıza, DEÜ ymekhane zamların konusundaki görüşlerini sorduk, yanıtları sizlerle paylaşacağız…

Dokuz Eylül Üniversitesinin Değerli Rektör Adayı,
Üniversitemizde 23 Şubat 2016’dan beri uygulanan yemek fiyatları konusunda Eğitim Sen İzmir 3 Şube olarak Rektörlüğe gönderdiğimiz yazıyı ve yapılan boykot ve tepkiler üzerine Genel Sekreterlik açıklamasına ilişkin diğer bir yazıyı ekte sizlerle paylaşıyoruz.
Özellikle ikinci yazıda belirttiğimiz gibi Üniversitemizde 70 bin öğrenci ve 7 bin personelin yalnızca çok küçük bir kısmı (%10 civarı) yemekhanelerden faydalanabiliyor.
Daha düşük ücret alan çalışanların yemek bedellerinin daha yüksek zamlanmasının ötesinde asıl mesele üniversitemizin çalışanların ve öğrencilerin hakkı olan yemek hizmetini yerine getiremediğini düşünüyoruz.

Bu zamlar bu olumsuz tabloyu daha da kötüleştirmektedir. Zira gözlemlerimize göre iki haftadır günlük yemek yeme oranları üçte ikiden fazla düşmüş durumdadır.
Yine kreş fiyatları da Eylül’den sonra ikinci kez zamlandı. Maliye Bakanlığı’nın tarifesinin üç katından fazla bir bedel ödemek zorunda kalıyor üniversite emekçileri.
Bu konulardaki görüşlerinizi bizimle ve kamuoyuyla paylaşmanızı diliyoruz.
Saygılarımızla

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Üniversiteler ve KYK Şubesi Yürütme Kurulu