DEÜ tıp fakültesi yemekhanesindeki ayrımcı uygulamadan vaz geçildi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi’ndeki ayrımcı uygulamaya karşı itirazlar sonucu Tıp Fakültesi dışında kalan emekçilerin hastane yemekhanesinden bedelini ödeyerek yararlanmaları sağlanmıştır.

Hatırlayacağınız gibi biz de itirazlarımızı dile getirmiştik.

YETMEZ! TEKRAR EDİYORUZ: SAĞLIK YERLEŞKESİNDE ÜRETİLEN HİZMETE VE DEĞERE O YERLEŞKEDEKİ HER BİR EMEKÇİNİN KATKISI BULUNMAKTADIR.