DEÜ yemek zamları ile ilgili Rektörlüğe ilettiğimiz dilekçe

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın bugün yaptığı duyuru ile Üniversitemizde yemekhanelerde öğle yemeği ücretlerine % 114’e ulaşan oranlarda zam yapılmıştır. Gerekçe olarak asgari ücret artışları ile gıda ve hizmet alımı fiyatları artışı gösterilmiştir.

Öğle yemeği hizmetinden faydalanacak memurların ve sözleşmeli kamu personelinin ödeyeceği tutarlar Maliye Bakanlığı’nın 6 Şubat 2016 tarih ve 29616 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği” ile belirlenmiştir. Buna göre aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere 2015 yılı ile karşılaştırıldığında yemek bedellerinde ortalama % 7 civarında artış yapılmıştır.

Memurlardan;

15/1/2015 tarihinden

14/1/2016 tarihine kadar

15/1/2016 tarihinden

14/1/2017 tarihine kadar

Artış oranı (%)

1)

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan

1,05  TL

1,12 TL

6,6

2)

1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

1,75  TL

1,87 TL

6,8

3)

2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2.14  TL

2,29 TL

7,0

4)

3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2,76  TL

2,95 TL

6,8

5)

4800’e kadar (4800 dahil)  ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

3,65  TL

3,90 TL

6,8

6)

4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

4,05  TL

4,33 TL

6,9

Sözleşmeli personelden;

15/1/2015 tarihinden

14/1/2016 tarihine kadar

15/1/2016 tarihinden

14/1/2017 tarihine kadar

1)

 Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.245 TL kadar (2.245 TL dahil) olanlardan (2016 için 2425 TL)

1,25  TL

1,34 TL

7,2

2)

 Aylık brüt sözleşme ücretleri 3.790 TL kadar (3.790 TL dahil) olanlardan (2016 için 4090 TL)

2,14  TL

2,29 TL

7,0

3)

 Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.235 TL kadar (5.235 TL dahil)  olanlardan (2016 için 5650 TL)

3,85  TL

4,11 TL

6,7

4)

 Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.235 TL üzerinde olanlardan (2016 için 5650 TL)

4,86  TL

5,19 TL

6,8

Bu artış oranlarına karşın Üniversitemiz yemekhane bedelleri geçen yılla karşılaştırılmalı olarak değerlendirildiğinde % 114’e ulaşan artışlar görülmektedir.

Personel

2015 yılı

2016 yılı

Artış oranı

(%)

1

 Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan

1,45 TL

3,00 TL

107

2

 1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

1,75 TL

3,75 TL

114

3

 2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2,20 TL

4,00 TL

82

4

 3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2,85 TL

4,50 TL

58

5

 4800’e kadar (4800 dahil)  ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

4,00 TL

5,00 TL

25

6

 4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

4,05 TL

6,00 TL

48

7

Akademik

4,50 TL

6,00 TL

33

8

Araştırma Görevlileri

4,00 TL

5,00 TL

25

9

Öğrenci

1,95 TL

2,50 TL

28

10

Misafir

6,00 TL

7,50 TL

25

11

Özel sözleşmeliler

4,00 TL

5,00 TL

25

12

657-4/B ve 4/C’li Sözleşmeli personel

2,00 TL

3,00 TL

50

Maliye Bakanlığı Tebliği uyarınca kamu kurumları yemek bedellerini belirleme keyfiyetine sahip olsalar da bu artışın bilimsel olmayan gerekçelere dayanarak fahiş düzeyde saptanmasını anlamak mümkün değildir.

Öte yandan yemek bedeli artışlarındaki bir diğer adaletsizlik daha düşük göstergeli yani daha düşük ücret alan kamu emekçilerinin daha yüksek oranlı yemek bedeli artışıyla karşı karşıya olmasıdır.

SKS Daire Başkanlığı gıda fiyatları artışını gerekçe göstermektedir. Tüketici fiyatları enflasyonu 2015 yılında % 8,81 olarak gerçekleşmiştir. Bu hesaplamanın bir alt kalemi olarak gıda fiyatları enflasyonu ise % 10,87 olarak kaydedilmiştir. Fakat yemeğin maliyeti tüketici fiyatları enflasyonu ile değil üretici fiyatları enflasyonu ile belirlenmelidir. 2015 yılında üretici fiyatları % 5,71 oranında artarken bu hesaplamanın bir alt kalemi olan dayanıksız tüketim malları enflasyonu % 6,73 oranında gerçekleşmiştir.

Yani SKS Daire Başkanlığı gıda fiyatları artışını gerekçe gösteremez.

2015 yılında günlük 42,45 TL olan asgari ücret 2016 yılında % 30 civarı artışla 54,9 TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücret artışının gerekçe gösterilmesini de anlamakta güçlük çekiyoruz. Ne zamandır asgari ücret artışı kamuda yemek bedelini belirlemede bir faktör olu? Emekçilerin bir kazanımı olan asgari ücret artışını geri almanın yolu olarak %114 yemek bedeli zammı ne anlama gelmektedir?

Bilindiği gibi kamu sendikaları ile hükümet arasındaki toplu iş sözleşmesi uyarınca kamu çalışanlarının ücretlerine 2016 yılı için ilk altı ay % 6 ikinci altı ay % 5 artış yapılmıştır. Bu artışlar dahi gittikçe zorlaşan hayat şartları karşısında yetersizken yemek bedellerinin fahiş artışı kamu çalışanlarına ek bir yük getirecektir.

Bu rakamlar ortada iken yemekhane zamlarının hiçbir gerekçesi bulunmamaktadır.

Yüksek yemek bedelleri çalışanları ve öğrencileri, hiçbir fiyat kontrolü uygulanmayan kantin kafeteryalara mahkum edecektir. Yapılması gereken çalışmaların başında, üniversitedeki kantin ve kafeteryalardaki fiyatları kontrol etmek, buralardaki hijyen kontrollerini sürekli ve düzenli sağlamak, yemekhaneler ile kantin ve kafeteryalarda çalışan emekçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek gelmelidir.

Öte yandan Maliye Bakanlığı’nın 19 Şubat 2016 tarih ve 29629 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “2016 Yılı Kamu Sosyal Tesislerine İlşikin Tebliği”nde kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 150 TL olarak tespit edilmişken DEÜ’de akademik personel için 490 TL, idari personel için 435 TL yani 3 katı bedel alınmasının sebebini de anlamakta güçlük çekiyoruz. DEÜ kreşleri hakkında 20 Ocak 2016 tarihinde gönderdiğimiz yazıya cevap alamamışken, kreş ortamlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konularında bir çalışma yürütülmüyorken hizmet bedeli artışlarını anlayamıyoruz.

Yemekhane ve kreşlere yapılan, diğer sosyal tesislere de yapılması düşünülen fahiş ve adaletsiz zamlar geri alınmalıdır. Bu fiyat artışlarının iptali konusunda hukuki girişimlerde bulunabilmemiz için artış kararının bir örneğinin Şubemize en kısa sürede gönderilmesini talep ediyoruz.

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve rica ederiz.