DEÜ’deki turnike uygulamasına dair görüşümüzü ilettik

Pandemi nedeniyle HES kodu kontrolü amacı ile uygulamaya geçirildiği belirtilen bina girişlerinde turnike uygulamasına dair aşağıdaki görüşümüzü DEÜ Rektörlüğe 16.11.2021 tarihinde ilettik.

2021-2022 akademik yılı Güz döneminden itibaren yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yönteme geçilmiş olup öğrenciler de dâhil tüm paydaşlar, muhtelif birimlerinde öğrenim faaliyetlerine devam etmektedir. Covid-19 pandemisi kapsamında HES Kodu kontrolü için bina girişlerine turnikeler yerleştirilmiş olup hem giriş hem de çıkışlarda kart okutma sistemine geçilmiştir. Bina çıkışlarında turnike önünde kart okutma uygulaması, doğal afetler ve acil durumlar için riskler taşıdığından kaygı vericidir.


11647 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun risklerden korunma ilkeleri; acil durum planları, yangınla mücadele ve deprem; tahliye; sağlık gözetimi; çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması yönündeki emirler idari işlemler açısından bağlayıcı olup karar alıcılara pozitif sorumluluklar yüklemektedir.


İş bu saik ve hukuki nedenlerle iş sağlığı ve güvenliği açısından risk ve tehlikeler barındıran bina çıkışlarında kart okutma uygulamasının ivedilikle sonlandırılması hususundaki talebimizi bildirir, oluşacak herhangi bir mağduriyette sorumlular için mesuliyetlerin ortaya çıkacağını hatırlatırız. İlgili Kurumlara başvuru ve ihbar hakkını saklı tutmak kaydıyla bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.