Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe Dava Açtık

06.10.2016 tarih 29849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 4.maddesinin 1.fıkrasındaki “Üniversitelerarası Kurul başka bir tarih belirlemedikçe…” ibaresi ile 6.maddesindeki “Eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen sözlü sınavda başarısız olan veya başarısız sayılan aday, sözlü sınava en erken iki dönem ikinci kez başarısız bulunan aday ise en erken dört dönem sonra yeniden başvurabilir.” cümlesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a dava açtık.
Konu ile ilgili Genel Merkez’imizin açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.