Doçentlik unvanını almış fakat kadrosu verilmemiş akademisyenlerin mali ve özlük hakları

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Yasasının 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik “Gösterge Tablosu ve Ek Göstergeler” başlıklı 5. maddesinde aylıkların hesabında ilgili yasaya ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamlarının dikkate alınacağına hükmedilmiştir. 2914 sayılı Yasanın anılan 5. maddesinin 418 sayılı KHK ile değiştirilmeden önceki halinde kadroya atanma şartı aranırken, anılan değişiklikten sonra kadro şartı aranmamakta, doçent unvanını almış olmak bu unvan için öngörülen ek göstergeden yararlanmak için yeterli bulunmaktadır.

Nitekim Danıştay 8. Dairesinin 2005/1605K, 2004/3876K sayılı kararında “2914 sayılı Yükseköğretim Personel Yasasının 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik “Gösterge Tablosu ve Ek Göstergeler” başlıklı 5. maddesinde, aylıkların hesabında ayrıca bu Yasaya ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamlarının dikkate alınacağı” hükmüne yer verilmiştir.

Doçentlik unvanını almış ve 3. dereceye hak kazanmış akademik personel, 4800 ek göstergeden, ek ders ücretlerinden, geliştirme ödeneği ve eğitim-öğretim ödeneğinden ve döner sermaye katkı payından faydalanabilmektedir. Emekli olacak akademisyenlerin bahse konu talebi, emeklilik maasi acisindan da onem arz etmektedir.

Bu kapsamda Sendika olarak tüm Üniversite Rektörlüklerine yazı yazmış olup tüm paydaşları ilgili KHK ve Danıştay’ın emsal kararına atıfla mali haklarının ödenmesi hususunda idareye başvurmaya, taleplerinin reddedilmesi durumunda ise dava yoluna gitmeye çağırıyoruz.

Uzulerek belirtmeliyiz ki YÖK mevzuatta degisiklige giderek atamasi gerceklestirilmemis olan docentlerin mali ve ozluk haklarini almasinin onune gecmistir (Şubat 2023)