DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇİN BİR REKTÖR ARANIYOR!

▪ Tüm maddi ve insani değerlerin yaratıcısının “emek” olduğuna inanacak,
▪ Toplumsal cinsiyet eşitliği ve ifade hürriyeti de dâhil insan haklarına, temel
özgürlüklere, akademik özerkliğe, insan onuruna ve Üniversite bileşenlerinin sahip
olduğu tüm haklara saygı duyacak,
▪ Temel amacı eşit, özgür, laik, evrensel, demokratik, bilimsel, parasız ve kamusal
nitelikli eğitim olacak,
▪ Meşruiyetini siyasi angajmanda aramayıp akademik saygınlığıyla Üniversite için
çalışacak,
▪ Üniversitede hiyerarşik ve eşitsiz ilişkilere, yükseköğretimin piyasalaşmasına ve itaat
ve korku kültürüne karşı mücadele edecek,
▪ Üniversitenin çoğulcu, katılımcı ve yönetsel özerk yapısına inanarak karar alma
mekanizmalarını demokratikleştirecek,
▪ Siyasete ‘kul’, Üniversite bileşenlerine ‘kral’, sermayeye ‘tüccar’, Üniversite’ye
‘manager’ olmayacak,
▪ Atama, yükseltme ve terfilerde ehliyet ve liyakat ilkelerine sadık kalacak,
▪ Birden fazla koltuğa oturtulmak suretiyle kayrılan imtiyazlı azınlığın tahakkümüne son
vererek görevlendirmelerde (Dekan, Bölüm Başkanı, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı
vb.) Akademik Teşkilat Yönetmeliğine uyacak,
▪ Üniversite bileşenlerinin eleştiri, öneri ve taleplerini dikkate alacak,
▪ Açılan soruşturma ve hukuka uyarlılık bulunmadığından iptal edilen dava sayılarında
rekora koşmayacak,
▪ Koruma ordusuna ihtiyaç duymaksızın kampüslerde gezip mezuniyet törenlerine
katılabilecek,
▪ Sayıştay raporunda tespit edilen usulsüzlük ve yolsuzluklara karşı gereğini yapacak,
▪ Yeniden atama kriterlerinin hukuka uygun olmayan maddelerini değiştirip düzeltecek,
▪ Psikolojik tacizin öznesi olmayıp mobbinge karşı gerekli önlemleri alacak,
▪ Makamların emanet olduğu bilinciyle görevini kötüye kullanmayacak,
▪ Hukuk devleti ilkesine sadakatle bağlanarak ve takdir yetkisinin sınırlarına riayet ederek
“yargılanacak mıyım?” korkusu ile yaşamayacak,
▪ Özgür bilim, özgür üniversite ve güvenceli istihdamı öncülleştirerek insan, toplum ve
doğa yararına çalışacak bir rektör aranıyor!