Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ÖYP 33-a Olsun

Geçtiğimiz yıl uygulaması sona erdirilmeden önce Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Araştırma Görevlisi istihdam rejimlerinden birisiydi. ALES puanı, not ortalaması ve yabancı dil sonucu ile yapılan başvurusu sonucu 33-a maddesi uyarınca araştırma görevliliğine hak kazanılıyordu.

1 Eylül 2016’da çıkarılan KHK ile sayıları 15 bini bulan ÖYP araştırma görevlisi 50-d kadrosuna aktarıldı. ÖYP araştırma görevlileri o günden bugüne gelecek kaygısıyla yaşıyorlar. Üniversitemiz kadrosunda 120 civarında ÖYP-50-d araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 25’inin kadroları enstitülerde bulunmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi mensupları geçtiğimiz yıllarda 50-d güvencesizliği ile karşı karşıya kalmıştı. Verilen mücadele sonucu 50-d tehlikesi ortadan kaldırılmış hak kayıplarının önüne geçilmişti. O gün güvencesizlik tehdidini yaşayanlar bugün öğretim üyeliğinin çeşitli kademelerinde akademik yaşamlarını sürdürebiliyorlar.

Üniversiteler 50-d’ye aktarılan ÖYP’lilerin kadrolarını yeniden 33-a’ya geçirmektedirler. ÖYP araştırma görevlilerinin maruz kaldıkları haksızlığın telafi edilmesinin önü açılmıştır. Her gün başka bir üniversiteden 33-a’ya geçirilme haberleri gelmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ilgili organlarından ÖYP araştırma görevlilerinin 33-a’ya aktarılmaları için gerekli girişimleri başlatılmasını ve herhangi bir kriter öne sürmeksizin haklarının iade edilmesini talep ediyoruz.

Öğretim elemanları başta olmak üzere tüm üniversite bileşenlerini ÖYP araştırma görevlileri ile dayanışmaya çağırıyoruz!

Asistan Kıyımına Son!

Geleceksiz Güvencesiz Asistanlığa Son!