İYTE toplu zehirlenmeler hakkında

İYTE toplu zehirlenmeler hakkında Rektörlüğe aşağıdaki yazıyı ilettik. Sürecin takipçisiyiz.

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNE

İZMİR

Konu: Toplu zehirlenmeler hk.

Üniversite’de yedi ay içerisinde ikinci kez toplu zehirlenmeler yaşanmış olup çok sayıda öğrenci ve personel bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Kısa süre içerisinde Üniversite paydaşlarının sağlığını riske atan zehirlenmelerin ikinci kez tekrarlanması, hayata ve olağan akışa aykırı olup ciddi kaygı ve korkulara neden olmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin güvence normlarına, idarenin bağlı yetkisine ve bu kapsamda yönetime düşen pozitif sorumluluklara atıfla talep ve beklentilerimizi iş bu yazı ile bildiririz:

1. İlgili zehirlenmeler için ivedilikle soruşturma açılmalı, varsa ihmaller sorumlularıyla beraber tespit edilerek idari ve cezai yaptırımlar uygulanmalıdır,

2. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirilerek zehirlenmelerin nedenleri bir an önce tespit edilerek gerekli tüm önlemler alınmalıdır,

3. Tüm yiyecek-içecek alan ve işletmeleri ve bağlı şirketler yakın takip ve daha yoğun denetim altına alınmalı, gerekirse ve mümkünse sözleşme fesih yoluna gidilmelidir,

4. Şeffaflık ve hesap verebilirlik yükümlülüğüne uygun şekilde yaşanan süreç, nedenler, alınan tedbirler ve önleme mekanizmaları hususunda tüm paydaşlar bilgilendirilmelidir.

Mevzuatta yer alan ve res’en göz önüne alınacak nedenlerle bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.