Dokuz Eylül Üniversitesi’nde «sendika Bilgilendirme» Sayfası

Değerli Eğitim ve Bilim Emekçileri,

Dokuz Eylül Üniversitesi internet sitesine «sendika bilgilendirme» sayfası eklenmiştir. İlgili mevzuata, Kurum İdari kurulu toplantıları raporlarına ve sendikaların üye listelerine erişebilirsiniz.