Dönüşümlü çalışma ve uzaktan eğitim gecikmeksizin hayata geçirilmelidir

Dönüşümlü çalışma


Bilindiği üzere, COVID-19’un küresel ölçekte bir salgın olarak nitelendirilmesinden ardından Türkiye’de yayılmasını engellemek amacıyla 22 Mart’ta 2020/4 Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Türkiye’deki tüm kamu emekçileri için “Esnek Çalışma”ya geçilmiş ve dönüşümlü çalışma uygulaması başlatılmıştı. Üniversiteler de söz konusu genelgeye istinaden uzaktan-dönüşümlü çalışmaya ilişkin usul ve esasları belirleyerek tüm kamu kurumlarında olduğu gibi dönüşümlü ve uzaktan çalışma uygulamasına başlamış, Cumhurbaşkanlığı’nın 1 Haziran tarihli genelgesiyle “normalleşmeye” dönülmesi kararı alınmasının ardından dönüşümlü çalışma sona erdirilmişti.


Ancak, aradan geçen süreçte vaka ve ölüm sayısının artması nedeniyle 26 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan 2020/11 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile “çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir” denilerek buna ilişkin usül ve esasların üniversitelerde Rektör tarafından belirleneceği ifade edilmiştir.

Söz konusu genelgeye istinaden İzmir’de Ege Üniversitesi’nin 1 Eylül 2020 itibariyle dönüşümlü çalışmaya başlandığı da bilinmektedir. Bu nedenlerden dolayı diğer üniversitelerin de kamu emekçilerinin ve toplumun genel sağlığını gözeterek bir an önce dönüşümlü çalışmaya başlamasını talep ediyoruz.


Uzaktan Eğitim

Tüm dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de gittikçe artarak devam eden Covid-19’a bağlı vaka ve ölüm sayıları nedeniyle Gerek devletin ilgili birimlerinin daha sıkı tedbirler almaya başlamış oldukları görülmektedir. YÖK’ün yayımlamış olduğu rehber doğrultusunda eğitimle ilgili kararları üniversitelere ve ilgili birimlere bırakmış olmasının ardından kimi üniversitelerin vakit kaybetmeksizin Güz döneminde bütünüyle uzaktan eğitim yapma kararı almışlardır. Dolayısı ile hem çalışanların hem de öğrencilerin yaşama hakları dikkate alınarak, önümüzdeki güz döneminde fakülte ve birimlerin eğitim koşullarına göre YÖK’ün belirlemiş olduğu derslerin %40’ının uzaktan yapılması tavsiyesinin ardından uygulamaya geçirilen “karma” eğitimden vazgeçilmesi, mümkün olan fakülte ve yüksekokullarda “bütünüyle uzaktan eğitim” ve örneğin “Tıp Fakültesi”, “Spor Bilimleri Fakültesi” ve “Güzel Sanatlar Fakültesi” gibi uygulama ağırlıklı eğitim verilen fakültelerde ise uygulama derslerinin tamamının sosyal mesafe kuralları çerçevesinde “yüz yüze”, kuramsal olan tüm derslerin ise “uzaktan eğitim” yöntemi ile yapılması yönünde karar alınması ve 2020-2021 güz döneminin bu usullere göre planlanmasını talep ediyoruz.


2020/2021 eğitim ve öğretim yılı için YKS’den yerleştirilen öğrenciler için kayıtların ve belge tesliminin online yapılması için gerekli altyapının oluşturulması çalışan ve öğrenci sağlığı açısından riskleri minimize etmesi açısından elzemdir.


Talebimiz, gerek dönüşümlü çalışma gerekse de uzaktan eğitim ve yeni kayıt işlemlerinin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uluslararası ve ulusal normlar da dikkate alınarak uygulanmasıdır.