EÜ anaokulu zammı geri alınmalıdır!

Ege Üniversitesi, sosyal amaçlı tesisler işletmesi yönetim kurulunun 31.08.2020 tarihli kararı ile anaokulu bedellerini %100 artırdı. Üniversite bunu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği” ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın COVİD-19 bağlamında aldığı çocuk bakımevlerindeki çocuk sayısı sınırlamasına dayandırıyor. Bu artış bizlerce kabul edilemez. Ege Üniversitesi yönetimini, aldığı kararı yeniden gözden geçirerek, yapılan zammı geri almaya davet ediyoruz.

Bilindiği gibi, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliği”nin 13. maddesi göre çocuk bakımevleri kurulması “zorunludur”. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 191. maddesine göre de, ihtiyaç görülen yerlerde devlet memurları için çocuk bakımevleri kurulabilir denmektedir. Bunların ücretlendirmesi ise Ege Üniversitesi’nin atıfta bulunduğu “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ” e göre yapılmaktadır. Ancak Ege Üniversitesi, 2020 yılına ait bu Tebliğ’deki 5. Maddeyi gözden kaçırmaktadır: “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 240,00 TL olarak tespit edilmiştir”. Yine aynı maddeye göre “kurumlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkili” olsalar da, Ege Üniversitesi Anaokulu ücreti Bakanlığın belirlediği asgari ücretin zaten 3 (üç) katı iken, son artışla 6 (altı) katından daha fazla hale gelmiştir.

Bu artışı kabul etmiyoruz! Ege Üniversitesi yönetimini anaokulu bedel artışını geri almaya çağırıyoruz. Tüm Ege Üniversitesi emekçilerini de anaokulu hakkımıza sahip çıkarak, bu talebimizi daha güçlü haykırmaya davet ediyoruz.