Ege üniversitesi’ndeki kriter uygulaması eşitlik ilkesine aykırıdır!

19 Ağustos 2020 tarihinde YÖK’ün atama-yükseltme kriterlerine ilişkin duyuru sayfasında Ege Üniversitesi atama-yükseltme kriterinde bir değişiklik yapıldığı duyurusu yer aldı. 2019-2020; 2020-2021 ve 2023 yılları için ayrı ayrı düzenlenmiş olan atama-yükseltme kriterlerinde yer alan değişiklik her üç dönem için geçerli olacak şekilde 16. Maddede açıklandı: Madde 16. Yeni kurulan fakültelerde eğitim – öğretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve ihtiyaç duyulan öğretim üyesi sayısına ulaşmak için öğretim üyesi atamasında, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün uygun görmesi durumunda, adaylar, belirlenen bu kriterlerden birimin kuruluşunu takip eden ilk 3 (üç) yıl kısmen muaf tutulabilir.

Görüldüğü gibi açıkça geçerli akademik gerekçelerle meşrulaştırılamamış, sınırları net bir şekilde çizilmemiş bu değişiklik kararı Fakülte Yönetim Kurulu ve Rektöre son derece keyfi davranma imkanı sunuyor.

Bu değişiklik kararının ardından 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de Ege Üniversitesi Birgivi İslami İlimler Fakültesi için 7 kişilik öğretim üyesi kadrosu ilanı yer aldı. Eğitim Sen eğitim ve bilim emekçileri sendikası olarak bu değişiklik kararının ve uygulamalarının eşitlik ve adalet ilkesine aykırı olduğunu iddia ediyoruz. Ege Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler alanındaki fakülteleri için belirlenmiş olan ama bu alanın Türkiye şartlarındaki akademik yayın ve etkinlik olanaklarını göz önünde bulundurmayan, bu yüzden ulaşılması son derece zorlaştırılan atama-yükseltme kriterlerinde genel bir değişiklik yapmak yerine, İslami İlimler Fakültesi’ni ayrıcalıklı kılan bu değişiklik ve uygulamaları, başka fakültelerde atama yükseltme bekleyen akademisyenler açısından açıkça bir adaletsizlik oluşturmaktadır. Özlük haklarını adil bir şekilde elde etme imkanını güçleştiren, bu açıdan adaletsizlik yaratan bu kararın ve onun uygulamalarının iptal için hukuki süreçlere başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz.