Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısını Ziyaret Ettik

3 Mayıs 2019 Cuma günü, Eğitimsen MYK Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreterimiz Özgür BOZDOĞAN’ın da katılımı ile İzmir 3 No’lu Şube yürütmesi, VELİDER Konak şubesi ve VELİDER Buca Şubesi olarak Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet ERSAN’ı makamında ziyaret ettik. Ege Üniversitesinde Birimlere yazı ile gönderilen ve kamuoyunda “ Cuma genelgesi” olarak bilinen konu hakkında Rektör Yardımcısı ile bilgi alışverişinde bulunduk.

Rektör yardımcımıza tek dinci, tek mezhepçi bir anlayışın sonucu olarak hayata geçirilmek istenilen bu düzenlemenin laik, sosyal ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu belirttik. Görüşmede, ayrıca genelgeyle getirilen bu uygulamanın öğrencileri “Cuma namazı kılanlar ve kılmayanlar” diye iki cepheye böleceğini, Anayasanın 24’üncü maddesi inanç ve ibadet ile ilgili birtakım kuralları koyduğunu, buna göre hiç kimse dini inancını açıklamaya zorlanamayacağını, Cuma namazına göre mesai saatinin ayarlanması anayasanın 24. Maddesinde ifadesini bulan ‘’kimse dini inancını açıklamaya zorlanamaz’ hükmünü ihlal ettiğini, bu uygulamanın aslında dolaylı olarak kişinin dini inancını açıklamak zorunda bırakmış olduğunu belirterek, konuya dair görüşlerimizi ve kaygılarımızı dile getirdik. Rektör yardımcımız Prof Dr. Mehmet ERSAN, konuya dair bir genelgenin mevcut olduğunu ve talepler doğrultusunda birimlere yazı çıkarıldığını ancak kaygılarımız ve görüşlerimizi dikkate alarak uygulamada oluşabilecek sorunlar ile ilgili hemen gerekli tedbirleri alacaklarını ve bu durumun her türlü kötüye kullanımı ile ilgili görüşmeye açık olduklarını ifade etmişlerdir.

Görüşme daha sonrasında Ege Üniversitesinde çalışma hayatı ile ilgili sorunların dile getirilerek, bu sorunlar hakkında görüşleri alınmış, sorunların tespiti ve çözümü noktasında sendikamızın randevu taleplerinin göz ardı edilmemesi gerektiği belirtilmiştir. Rektör yardımcımız geçmişte randevu ile ilgili bazı sıkıntıların yaşandığını fakat artık böyle bir sıkıntı olmadığını, randevu taleplerimize de en kısa sürede cevap vereceklerini belirtmiştir. Görüşme karşılıklı olarak iyi niyet temennileri ile sona ermiştir.