Ege Üniversitesi Rektörü Açığa Alındı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, “hakkında yürütülen soruşturmanın selameti” açısından açığa alındı. YÖK’den yapılan açıklama “Ege Üniversitesi Rektörlüğüne vekâleten YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu atanmıştır.” şeklinde. Bu durumu öncelikle Ege Üniversitesi’ne “ikinci kez kayyum atanması” olarak değerlendirmekteyiz. Soruşturma konusu,  yetkili makamlarca derhal kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Hoşcoşkun, 12 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen “Rektörlük seçimlerinde”,  dördüncü en fazla oyu almış olmasına rağmen Rektör olarak atanmıştı. Hemen ardından Rektör yardımcılığı, çeşitli daire başkanlıkları gibi üst yönetim kademelerine üniversite dışından çeşitli atamalar gerçekleştirmiş, Ege Üniversite’sindeki baskı ortamını sürdüren uygulamalara imza atmış,  emekten, bilimden yana, barışı savunan akademisyenlerin üniversiteden atılmasına ön ayak olmuş, öğrencilere hukuksuz soruşturmalar açılmasını sağlayarak uzaklaştırmalara varan cezalar verilmesini sağlamıştı. YÖK ve Cumhurbaşkanlığı eliyle Ege Üniversitesi’ne yerleştirilen Rektör şimdi yine aynı ellerce açığa alındı. Şimdi, demokratik yollarla gelmemiş olan bir Rektör’ü Ege Üniversitesi’nin gerçek sahiplerinin, emekçilerinin ve öğrencilerinin ne kadar sahipleneceğini göreceğiz. Emekçilerin sesine kulaklarını tıkayan, öğrencilerini duymayan, görmeyen, sendika olarak randevu taleplerimizi defalarca cevapsız bırakan bir Rektör’ün bizim gözümüzde meşruluğu yoktur!

6 Ocak 2017 tarih ve 679 sayılı KHK ile ihraç edilen akademisyen üyelerimize bu yapılanın hukuksuzluğunu defalarca dile getirmiştik. Tıpkı tüm Türkiye’deki ihraçlara dair dile getirdiğimiz gibi. Hatırlayacaksınız, 8 Şubat 2017 tarihli açıklamasında YÖK Basın Müşaviri Şener Aslan, ”İhraçlara yönelik tüm inisiyatif üniversitelerde. Kişileri üniversiteler belirliyor ve YÖK’ün bununla ilgili bir takibi yok” demişti (http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38906141). Şimdi Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun’un açığa alınması bir kez daha ihraçlardaki hukuksuzluğu gündeme getirmiştir. Tıpkı, Hoşcoşkun’un göreve geldiğinden beri imza attığı öğrenci soruşturmalarına verilen cezalar, dışarıdan yapılan atamalarda olduğu gibi. İhraçlar geri alınmalıdır! Emekçilere ve öğrencilere açılan soruşturmalar derhal kapatılmalı, verilen cezalar geri alınmalıdır! Buradan bir kez daha söylüyoruz ki, yöneticiler gelir gider, üniversitenin gerçek sahipleri olan emekçiler ve öğrenciler olarak bizler buradayız! Özgür ve demokratik bir üniversiteyi, bilimi savunmaya devam ediyoruz!
Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Yürütme Kurulu

Açıklama metninin pdf versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.