Ege Üniversitesi’nin, Eşitliğe Aykırı ve Adaletsizlik Yaratacak Kriter Muafiyeti Kararına Dava Açtık

Üniversite Senatosunun Haziran ayında aldığı kararla, Ağustos ayında YÖK tarafından onaylanarak Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine eklenen 16 madde:

Yeni kurulan fakültelerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve ihtiyaç duyulan öğretim üyesi sayısına ulaşmak  için öğretim üyesi atamasında, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün uygun görmesi durumunda, adaylar, belirlenen bu kriterlerden birimin  kuruluşunu takip eden ilk üç (3) yıl kısmen muaf tutulabilmesini mümkün hale getirmiştir.

Üyelerimizin ve tüm bilim emekçilerinin özlük haklarını tehdit eden düzenlemeye karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı ilan etmiştik.

Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme-Atama Yönergesi16. Maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptal için İzmir İdare Mahkemesi’nde dava açtık.

Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şubesi olarak açtığımız davayla ilgili Gazete Duvar’da çıkan özel haber: Ege Üniversitesi’nin kriter değişikliğine dava: Amacımız kayırmacılığı önlemek

Şube Sekreterimiz Doç. Dr. Ümit Akıncı Artı TV haber bülteninde Ege Üniversitesi öğretim üyesi atanma kriterleri yönergesi değişikliğine karşı açtığımız davayı değerlendirdi: Artı Tv – #CANLI Ege Üniversitesi’nde YÖK’ün atama-yükseltme kriterlerini değiştirmesini ve buna gelen tepkilerin değerlendirme