DEÜ Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atama Kriterine Dava Açtık

Ocak 2020’de çalışmalarına başlanan ve Temmuz 2020’de kabul edilen Dr. Öğretim Üyesi yeniden atama kriterlerine biçim, içerik ve akademik ilkeler açılarından itirazlarımızı paylaşmıştık. Üyelerimizin ve tüm bilim emekçilerinin özlük haklarını tehdit eden düzenlemeye karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı ilan etmiştik.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’nın Dr. Öğretim Üyesi yeniden atamayı düzenleyen değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptal için İzmir İdare Mahkemesi’nde dava açtık.