Ekim ayı ŞTM toplantımızı 13 Ekim’de gerçekleştirdik

Ekim ayı şube temsilciler meclisi (ŞTM) toplantımızı 13 Ekim’de şubemizde 35 temsilci ve üyemizin katılımı ile gerçekleştirdik. Toplantıda önümüzdeki süreçte yapacaklarımızı ve sorunlarımızı birlikte konuşarak,  eylem planlarımızı oluşturduk.

Bilindiği gibi ŞTM, sendikamız şubelerinin Genel Kurul’dan sonraki en yetkili karar organıdır. Sendikamızdaki karar alma mekanizmalarının demokratik işleyiş temeline uygun olarak ŞTM’yi genişletmek hepimizin görevidir. Şubemizde Genel Kurul’umuzdan sonra ŞTM her ay düzenli olarak toplanmıştır. Kasım ayındaki   ŞTM’nde yeni,den bir araya gelmek üzere…