Tüm yükseköğretim emekçilerine İnsanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz!

“İdari-teknik personel ve uzmanlar dahil tüm yükseköğretim emekçilerine İnsanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz!” imza kampanyası çalışmalarımız 4 Kasım’da Ege Üniversitesi’nde idi.