Esnek Çalışma Hakkında İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne Yazı Yazdık

26 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan 2020/11 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği belirtilmişti. Uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma ile ilgili 8 Ekim 2020 tarihinde İzmir Demokrasi Rektörlüğü’ne yazı verdik. Rektörlüğe verdiğimiz yazı şu şekildedir:

Bilindiği üzere, COVID-19’un küresel ölçekte bir salgın olarak nitelendirilmesinden ardından Türkiye’de yayılmasını engellemek amacıyla 26 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan 2020/11 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile “çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir” denilerek buna ilişkin usul ve esasların üniversitelerde Rektör tarafından belirleneceği ifade edilmiştir.

Söz konusu genelgeye istinaden İzmir’de; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Nisan ayından beri, Katip Çelebi Üniversitesi ise Haziran’dan beri dönüşümlü çalışmaya devam ederken Ege Üniversitesi 1 Eylül 2020 tarihinde, Dokuz Eylül Üniversitesi ise 21 Eylül 2020 tarihinde tekrar dönüşümlü çalışmaya başlamıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda üniversitelerin uzaktan eğitim kararı almasıyla üniversite binalarında fiilen çalışma ihtiyacı azalmıştır. EBYS gibi elektronik yazışma programlarının idari işlerin yürütülmesi mümkün kıldığı ve akademik çalışmaların uzaktan da verimli bir şekilde gerçekleşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Yükseköğretim Kurulu ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan 7 Ekim 2020 tarihli Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu’nda belirtilen tedbirlerin 5-6 kişilik ofislerde mesainin devam ettiği birimlerde yerine getirilmesinin güçlüğü dikkate alınmalıdır. Salgının yayılma hızı, havaların soğumaya başlaması ve toplu taşıma kullanımından kaynaklı risklerin de dikkate alınması gerekmektedir. Mevcut durumda “normal” mesai uygulamasını sürdürmek salgınla mücadeleyi sekteye uğratmaktan öte anlam taşımamaktadır.

Bu nedenlerden dolayı İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin de kamu emekçilerinin, ailelerinin ve toplumun genel sağlığını gözeterek bir an önce dönüşümlü çalışmaya başlamasını talep ediyoruz.