Görevde Yükselme Sınav Sonuçlarına dair Değerlendirme

Örgütlü olduğumuz kurumlarda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli olarak açılması için mücadele ettik. Dokuz Eylül Üniversitesi emekçileri yıllar sonra yükselme sınavına girebildiler. Ege Üniversitesi’nde durum daha iyi olmasına rağmen talebin hala yüksek olduğu görülüyor.

Sonuçlar gösteriyor ki sınavların her yıl düzenli olarak yapılması şart. Yüzlerce aday yeterli puanı almasına rağmen yükselemiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yüzlerce aday şeflik için yeterli puanı aldı yalnız 20 aday için kontenjan ayrıldı.

Sınava hazırlık sürecinde kurumların çalışma materyali ve eğitim desteği olmaması emekçileri mağdur etti. Kurumların çalışanlarına yükselme olanakları sağlamada özendirici olması gerektiğini düşünüyoruz.
Soruların hatalı hazırlanması nedeniyle sınavın iptal edilmesi de adayları mağdur etmiştir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği haklarının iyileştirilmesi değil, hükümetlerin keyfi uygulamalarına yasal zemin oluşturmak üzere yapboz tahtasının karalanmasından başka bir şey değildir. YÖK, yükseköğretimde çalışan idari ve teknik personelin hiçbir sorunu konusunda kalıcı çözümleri düşünmediği gibi, sunduğumuz/savunduğumuz önerileri de dikkate almamıştır.

Yürürlükteki yönetmelik de eğitim ve bilim emekçilerinin özlük haklarını, liyakate dayalı yükselmelerini, hak ettikleri unvan değişikliğine ivedilikle kavuşmalarını, ücret ve diğer sosyal haklarının gelişmesini sağlamaktan fersah fersah uzaktır. Müdür atamalarının sözlü sınava dayandırılmış olması asıl niyeti ortaya koymaktadır. Maliye Bakanlığı eğitim ve bilim emekçilerinin hak edilmiş kadrolarının tahsisini yapmazken, yıllarca arayla yapılan sınavlarla az sayıda kadro için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılırken, sınavdaki soru ağırlığını bile denetleyemeyen YÖK, yükseköğretimi sürdürmekten ve kamu emekçilerinin haklarını teslim etmekten acizdir.

EĞİTİM SEN İZMİR 3 NO’LU ÜNİVERSİTELER VE KYK ÇALIŞANLARI ŞUBESİ