EÜ araştırma görevlileri buluşması

Şubemizin “araştırma görevlileri buluşmaları” devam ediyor. Buluşmamız tüm araştırma görevlilerine açıktır.

“Ege Üniversitesi ÖYP Araştırma Görevlileri Buluşması”

23 ARALIK ÇARŞAMBA – 16.30 – EGE Ünv. Ziraat Fakültesi D Blok Fevzi Önder
Salonu

Konuşmacılar:
Doç. Dr. Ümit Akıncı: Türkiye’de Araştırma Görevliliği
Arş. Gör. Umut Morkoç: ÖYP Neydi, Ne Oldu?