16.04.2020 tarihli “Kayıt Dondurma/Azami Süre ” yazısı ne anlama geliyor?

Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı’nın tüm devlet üniversitelerine
göndermiş olduğu 16.04.2020 tarih, 82444403-200-E.27115 sayı ve Kayıt
Dondurma/Azami Süre konulu yazısı ile lisansüstü eğitimini yapmakta olan Araştırma
Görevlilerinin COVID-19 küresel salgını dolayısıyla kayıt dondurma taleplerinde nasıl
bir işlem yapılacağına dair bilgi verilmektedir.

Söz konusu yazıyla

1- Kadrolarının bulunduğu üniversitede lisansüstü eğitimlerine devam etmekte olan 50/d’li Araştırma Görevlileri için kayıt dondurma talebinde bulunulması ve kabul edilmesi sonucunda, öğrencilik sürelerine 1 dönemlik ekleme yapılacağı, ayrıca 1 dönemlik sürenin kadroda bulunulacak azami süreye de eklenmesi,

2- Başka bir üniversitenin kadrosunda olup, lisansüstü eğitimlerini tamamlamak üzere geçici olarak başka bir üniversitede 35. madde kapsamında görevlendirilmiş olan Araştırma Görevlileri içinse, başvurunun
kabul edilmesi durumunda öğrenciliklerine 1 dönemlik sürenin ekleneceği; fakat, bu durumda kadrolarının bulunduğu üniversitelere kadro iadelerinin
yapılması işlemlerinin başlatılacağı bildirilmiştir.

YÖK’ün yazısında kayıt donduran Araştırma Görevlilerinin maaşlarının kesileceğine
dair ayrıca bir bilgi verilmemiş olduğundan, maaş haklarından kesintisiz olarak
yararlanmaya devam edecekleri açıktır.

Bu düzenleme ile, kayıt dondurmayı düşünen 35. madde kapsamındaki üyelerimizin
kadro iade işlemlerinin başlatılması durumunda, kadrolarının bulunduğu üniversitelere
gitmek zorunda kalacağı; daha sonrasında lisansüstü eğitim almaya devam ettikleri
üniversitelere görevlendirilme talep ettiklerinde sürecin belirsizliği nedeniyle bir dizi
zorlukla karşılaşabilmeleri ihtimal dâhilindedir.

Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunan tüm üyelerimize duyurulur