İş güvencesi ve taşeron çalıştırma panelinde bir arada idik…

Eğitim Sen Uzmanı Dr. Erkan Aydoğanoğlu’nun katılımıyla Dokuz Eylül Üniversitesi tıp Fakültesi Yerleşkesi’nde düzenlenen “İş Güvencesi ve Taşeronlaştırma” konulu panelimizde bir arada idik.  18 Ocak 2016 tarihinde SES ve Sağlık İş ile birlikte düzenlediğimiz panelde, iş güvencemizi tartıştık ve güvencemizin elimizden alınmak istenmesine çözüm yolları aradık. Güvenceme Dokunma etkinliklerimiz devam edecek…