“Barış için akademisyenlerin” yanındayız…

Aralarında Yürütme Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ümit Akıncı’nın da yer aldığı bir grup C.Savcılığına kendilerini ihbar etti; akademisyenlerin metnini kendilerinin de paylaştıklarını ve altına imza attıklarını açıkladı. İzmir adliyesinde 18 Ocak 2015 tarihinde yapılan açıklama şu şekilde:

”Barış için Akademisyenler İnisiyatifi adıyla 89 üniversiteden 1128 akademisyen ve araştırmacının imza attığı “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiri hakkında TCK 301. ve TMK 7. Maddesinden soruşturma açıldığını öğrendik.

“Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşları Sur’da, Silvan’da, Nusaybin’de, Cizre’de, Silopi’de ve daha pek çok yerde haftalarca süren sokağa çıkma yasakları altında fiilen açlığa ve susuzluğa mahkum etmekte. Yerleşim yerlerine ancak bir savaşta kullanılacak ağır silahlarla saldırarak, yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı başta olmak üzere anayasa ve taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınmış olan hemen tüm hak ve özgürlükler ihlal edilmektedir. Sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını, insan hakları ihlallerinin sorumlularının tespit edilerek cezalandırılmasını, yasağın uygulandığı yerde yaşayan vatandaşların uğradığı maddi ve manevi zararların tespit edilerek tazmin edilmesi, bu amaçla ulusal ve uluslararası bağımsız gözlemcilerin yıkım bölgelerine giriş, gözlem ve raporlama yapmasına izin verilmesini talep ediyoruz. Devletin vatandaşlarına uyguladığı şiddete hemen şimdi son vermesini talep ediyor, bu ülkenin vatandaşları olarak sessiz kalıp bu katliamın suç ortağı olmayacağımızı beyan ediyor, bu talebimiz yerine gelene kadar, siyasi partiler, Meclis ve uluslararası kamuoyu nezdinde temaslarımızı durmaksızın sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz.”
Bu görüşleri paylaşıyor ve altına imzalarımızı atıyoruz.