İYTE’de depreme karşı riskli binalara dair önlem alınması talebimizi ilettik

30 Aralık tarihinde İYTE Rektörlüğüne depreme karşı riskli binalara dair önlem alınması talebimizi aşağıdaki yazı ile ilettik.

İzmir, deprem açısından yüksek riskli iller arasında yer almakta olup 30 Ekim 2020’de Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmiş, 1034 kişi ise yaralanmıştır.

Üniversite’nin depremin merkez üssüne yakın olması nedeniyle yerleşkedeki birçok binanın depremde hasar görüp görmediğinin tespiti için yaptırılan incelemelerde Fen Fakültesi A, B ve C Blok binalarında hasar olduğu anlaşılmıştır. Yakın zamanda ortaya çıkan rapordan sonra Fen Fakültesi Dekanının ilgili binalara uğramadığı, buna karşılık Fakültedeki akademik ve idari personelin bu hasarlı/riskli binalarda çalışmaya devam ettiği yönünde Sendikaya ihbar ve bilgilendirmeler ulaşmıştır. Dekanlık Makamının, konu hakkında yalnızca dekanlık çalışanları ile toplantı yapıp tüm personelin bu toplantıya çağrılmaması, kuşku ve soru işaretlerini arttırarak çalışanlar arasında korku ve endişeye neden olmuştur. Süreç, İdare’nin bilgilendirme sorumluluğu ve risklere karşı koruma ödevi hususunda ciddi soru işaretleri yaratmaktadır.

11647 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun risklerden korunma ilkeleri; acil durum planları, deprem, tahliye, sağlık gözetimi, çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması yönündeki emirler idari işlemler açısından bağlayıcı olup karar alıcılara pozitif sorumluluklar yüklemektedir. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ulusal/uluslararası normlara atıfla Fen Fakültesi başta olmak üzere varsa tüm riskli/hasarlı binalarda çalışan emekçilerin bir an önce tahliyelerinin yapılarak güvenli binalara taşınmasını ve mevzuatın emrettiği şekliyle gerekli güçlendirmelerin yapılarak risklere karşı tüm önlemlerin ivedilikle alınmasını talep ediyoruz.

Aksi takdirde ortaya çıkabilecek mağduriyetler ile maddi/manevi zararların İdare açısından sorumluluk ve hukuki sonuçlar doğuracağını hatırlatırız. İlgili kurumlara ihbar, şikâyet ve başvuru hakları saklı kalmak kaydıyla bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz.