Mobbing Eğitimi

Mobbing Eğitimlerimiz başlıyor. İlk toplantımızı Prof. Dr. Recep Yaparel ve Doç. Dr. Ümit Akıncı’nın açılış konuşmalarıyla DEÜ rektörlük yerleşkesi DESEM Mavi Salonda yapıyoruz. Psikolog Duygu Öz ve Avukat Anıl Güler mobbingin psikolojik ve hukuksal boyutlarını anlatacak. Tüm eğitim ve bilim emekçilerini 10 Eylül Perşembe 14.30’daki eğitime bekliyoruz.