YÖK Asistan Kıyımına Neden Olacak Hukuksuz Bir Adım Daha Attı!

YÖK Yürütme Kurulu’nun 29 Temmuz 2015 tarihinde aldığı kararla, 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz” düzenlemesinden ÖYP, 50/d ve 35. madde kapsamındaki araştırma görevlileri muaf tutulmuş ve yeni bir asistan kıyımının önü açılmıştır!

http://egitimsen.org.tr/yok-asistan-kiyimina-neden-olacak-hukuksuz-bir-adim-daha-atti/