4/C Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı

Özelleştirmeye İlişkin 2015 4/C Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
Neler Değişti? Neler Değişmedi? 4/c’lilerin Talepleri Ne?

Özelleştirilen Kamu İşletmelerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre nakledilen personelle ilgili 2015 yılına ait Bakanlar Kurulu kararı 31.12.2014 günlü Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında yayımlandı.

NELER DEĞİŞTİ?

Bu karara göre;

1- Özelleştirilen kamu işletmelerinin devrinden itibaren kurumu satın alan özel sektör işverenince 2 yıl içinde sözleşmesi feshedilen işçiler de 4/C’li olabilecekler. Özelleştirmeden sonra 4/C ye geçiş 6 aydan 2 yıla çıkarılmıştır.

2- Halen 4/C maddesine göre çalışmakta olan personel ile bundan sonra 4/C’li olacak personel artık her yıl çıkış-giriş yapmadan ve yeni bir sözleşme imzalamadan emekliliği hak edinceye kadar çalışmaya devam edebilecekler. Bu anlamda çalışma 11 ay 28 günden 12 aya çıkarılmıştır.

3- Bu kapsamdaki geçici personel öğrenim durumu ve mesleki becerileri göz önünde bulundurularak istihdam edilirler.

4- Yüzde 70 oranında özürlü çocuğu bulunan personele bir yılda 10 güne kadar mazeret izini verilebilecek.

5- Kadın personele hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli geçici personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

Maddeleri eklenerek düzenlemeler yapılmıştır.

NELER DEĞİŞMEDİ?

Karara göre mali haklarda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Herhangi bir kadro verilmemiştir, 4/C li personel halen geçici personel statüsünde görülmektedir.

‘’Geçici personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ücret ödenmez’’ ibaresi halen durmaktadır ve ek ödeme, döner sermaye ek ödemesi gibi ödemelerden faydalanamamaktadır.

Bu kararname ile 657- 4/C kapsamında çalışan personel lehine değişen bir şey olmamıştır.

4/C’LİLERİN TALEPLERİ NE?

1- 657 4/A kapsamında kadrolu çalışma istiyoruz.

2- Mezun olduğumuz okul ve mesleki niteliğimiz göz önüne alınarak maaşlarda iyileştirme istiyoruz.

3- Diğer kurum çalışanlarının aldığı ek ödeme veya döner sermaye ödemelerinden faydalanmak istiyoruz.

4- Kadrodan kaynaklı sorunlar olan; tayin, eş durumu tayini, görevde yükselme, lojman, pasaport, derece vb. gibi sorunların çözülerek insanca bir çalışma ve insanca bir yaşam hakkı istiyoruz.

Yazı, üyelerimiz Hakan Demir ve İbrahim Polat’ın katkılarıyla hazırlanmıştır.