Şube Temsilciler Meclisi Mart ayı toplantı çağrısı

Tüzüğümüz gereği şubemizin, Genel Kurul’dan sonra en yetkili karar organı olan Şube temsilciler meclisi toplantımıza bekliyoruz. Şubemizin bahar dönemi çalışmalarının planlanması, DEÜ ve İYTE Kurum İdari
Kurulu raporlarının hazırlanması ile örgütlenme çalışmalarımızı konuşmak için bu ayki toplantımız  28 Mart Pazartesi 18.00’da. Toplantıda tutuklu akademisyenlere göndereceğimiz kartlarımızı da hazırlayacağız.