Şubemiz 1 Mayıs Programı

1 Mayıs emekçilerin uluslar arası birlik mücadele ve dayanışma günü geldi. 1 Mayıs 12 saat olan çalışma gününün 8 saate düşürülmesinin mücadele tarihidir. Çalışma koşullarının daha insani boyutlara getirilmesi talebinin tüm dünyada haykırıldığı, çalışma yaşamlarımızın biz emekçiler lehine yeniden düzenlenmesi talebinin en güçlü biçimde dile getirildiği gündür 1 Mayıs. 1 Mayıs insanca, barış içerisinde, baskıların ve sömürünün son bulduğu, emeğin hak ettiğini aldığı, sınıfsız bir topluma giden yolda bir araya geldiğimiz gündür.

Bu gün ülkemizde baskıların daha da arttığı, toplumun büyük bir kesiminin ötekileştirildiği, gün geçtikçe birbirimize daha da yabancı olduğumuz günleri yaşamaktayız. Çalışma yaşamlarımız gün geçtikçe daha da bizlerin aleyhine değiştiriliyor. Aramızdaki dayanışmayı ve tüm değerlerimizi yitirme yönünde hızla sürükleniyoruz. Tüm bunların yanında bu gidişe DUR diyebildiğimiz günleri yaşadık geçtiğimiz yılın Haziran ayında ve sonrasında. Şimdi yine tüm bunlara yeniden DUR demenin zamanıdır.

Yaratılan savaş ortamına DUR diyerek “yaşasın halkların kardeşliği” diye haykırmak içindir davetimiz. İşyerlerimizdeki hiyerarşik yapılanmanın getirdiği barışçıl olmayan çalışma ortamına DUR diyebilmek içindir davetimiz. Gericileştirmeye, piyasalaştırmaya DUR demek, özelleştirmelerle, taşeronlaştırma ile her gün daha da zorlaştırılan yaşamlarımızı mücadele ederek yeniden kurmak içindir davetimiz. Davetimiz “insan toplum ve doğa yararına üniversite” talebimizi yükseltmek içindir. Gelin eğitim ve bilim emekçileri olarak baskısız, sömürüsüz insanca yaşayacağımız bür dünya yolundaki mücadelemizde bir kez daha taleplerimizi hep birlikte haykıralım.

YAŞASIN 1 MAYIS!

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube 1 Mayıs programı
09.30: Buca emek ve demokrasi platformu ile Buca Heykel’den Buca belediyesine yürüyüş.
11.30: Şube önünde toplanma (Konak PTT yanı)
12.00: Konak’tan KESK olarak Gündoğdu meydanına yürüyüş
13.00: Gündoğdu meydanı