Üniversite Temsilciler Kurulu (ÜTK) Üyeliği Çağrısı

Değerli Eğitim ve Bilim Emekçileri,

Yükseköğretim alanında yaşanan sorunlara karşı çözüm önerilerinin, mücadele stratejilerimizin ve örgütlenme perspektifimizin tartışılacağı ve genel merkeze iletmek üzere raporlaştırılacağı Üniversite Temsilciler Kurulu (ÜTK) bu yıl kasım ayında toplanacaktır. Aşağıda görev tanımı ve çalışma usullerine ilişkin bilgiler yer alan ÜTK’ya şubemizden 8 üyemiz görevlendirilecektir. (Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 3, Ege Üniversitesi’nden 2, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden 2 ve Katip Çelebi Üniversitesi’nden 1)

Şubemiz ÜTK üyeleri 13 Ekim 2014 Pazartesi günü saat 18.30’da şubemizde yapılacak olan Şube Temsilciler Meclisi toplantısında belirlenecektir. ÜTK’ya aday olan üyelerimizi 13 Ekim ŞTM toplantımıza bekleriz.