YÖK Yüksek Disiplin Kurulu’nun barış imzacısı akademisyenlerin cezalarını görüşeceği toplantısı ertelendi

Bilindiği üzere YÖK Genel Kurulu’nun 25 Kasım 2015 tarihli kararını yargıya taşımış ve Danıştay 8. Dairesi’nden ilgili kararın yürütmesinin durdurulması sonucunu almıştık. Danıştay 8. Dairesi’nin söz konusu kararı uyarınca üniversitelerde yürütülen disiplin soruşturmalarının 657 sayılı yasa hükümlerince yürütülemeyeceği talebimiz reddedilmiştir. Bu karara karşı, sendikamız Danıştay İDDK’ya itiraz da bulunmuştur. Ancak yürürlükten kalkmış olan Disiplin Yönetmeliği’nin usul hükümlerinin uygulanmasına dair YÖK kararının ise yürütmesi durdurulmuştur.

Bu gelişme sonrasında, 12 Temmuz 2016 Salı günü YÖK’e bir yazı göndererek Danıştay’ın ilgili kararı nedeniyle YÖK YDK’nın yetkisiz olduğunu ve Danıştay kararının gereğinin yapılmasını talep etmiştik.

YÖK, bugün (13.07.2016) itibariyle sendikamızın yazısını ilgi tutarak 20 Temmuz’daki toplantının ertelendiğini yazılı olarak bildirmiştir.