İYTE’de Unvan Değişikliği Sınavı Açılıyor, DEÜ’de ses Yok!

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Unvan Değişikliği Sınavı Açılıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Açıklama Yok!!!!

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları Her Yıl Açılsın!!!