2015 kimin bütçesi?

 

Bütçe görüşmeleri öncesinde “2015 kimin bütçesi” başlıklı panelimize davetlisiniz.

9 Aralık Salı Saat 15:30.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sergi Salonu.

Moderatör: Burcu Şentürk (Ege Üniversitesi İİBF, Araş. Gör.)

Konuşmacı: Aydın Arı (Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF, Araş. Gör.)

Etkinlik afişimize sayfamızın “afiş-bildiri” kısmından ulaşabilirsiniz.

“2015 kimin bütçesi” etkinlik afişi (Kasım 2014)